Hvem er vi

Salling Aqua Park er en klub, baseret på frivillige medlemmers arbejdsindsats. Alle arbejder ulønnet og der er ingen anden indtægt end medlemmernes bidrag, samt de frivillige bidrag, der kommer fra dykkere, som benytter parken. Parken blev etableret ved hjælp af bidrag fra blandt andet Lokale og Anlægsfonden, LAK midler og støtte fra Skive Kommune, desværre kan der ikke søges fondsmidler til driften. Vi er derfor dybt afhængige af alle bidrag.

Se under "Dykning i SAP" hvordan du kan støtte os.

Ideen til Salling Aqua Park opstod i 2009 og efter et intensivt arbejde med at rejse penge, indhente tilladelser og gøre alt det praktiske arbejde kunne vi, med royal deltagelse af HKH Kronprins Frederik, indvie parken den 15. maj 2013. Det samlede anlægsbudget var på ca. 3 millioner kr.

Glyngøre området blev udvalgt på grund af stor dybde, 24 meter tæt på land, havnens faciliteter og den centrale beliggenhed i Limfjorden. Området har de rekreative kvaliteter og uddannelsesmæssige muligheder, som forhåbentlig ville kunne tiltrække dykkere fra hele landet.

Salling Aqua Park består af to store nye stenrev, som afgrænser parken mod land. En svensk minestryger "Stine", en leopard 1 kampvogn "Leo", en lodsbåd "juniorvraget" og en stor betongrotte udformet som et sneglehus. Stenrevene og de nedlagte objekter er med til at forbedre miljøet i fjorden, og vi kunne allerede kort tid efter etableringen se, at der indvandrede nye arter til området. Umiddelbart efter at vi sænkede Leo, blev der set torsk, noget som sportsdykkere og fritidsfiskere ikke har set i denne del af Limfjorden i mange år. Nu har vi en fast bestand af torsk og sej i parken. Nogle af de andre nye arter i parken er taskekrabber, store mængder hummere, havkarusse og tangsnarre.

De to store stenrev har naturligt skabt levemuligheder for et utal af fastsiddende arter som søanemoner og søpunge.