Stenrevene

Tanken med stenrevene i SAP er, at skabe skjul og opvækst muligheder for fisk og skaldyr, samt grobund for en række forskellige fastsiddende dyr og alger. Stenene som er anvendt til projektet er indkøbt via et dansk firma og hentet ved bruddet i Norge og fragtet på pramme direkte til SAP. Herfra blev de grabbet ud og lagt i dynger og rækker. Det blev til to sammenhængende stenrev (se oversigtskortet under Dykning i SAP)

 

Granit klar til dumpning.jpg

Det blev til i alt 4000 m3 granit, som i dag giver skjul for en lange række arter. Stenene vejer mellem 20 og 400 kg.

Granitten losses.png

Granitten grabbes ud. Det gode dykkerskib "Krabben" inspicerer udlægningen.

 

Forhold på stedet

Der er tale om to stenrev. Det nordlige strækker sig fra den gule hjørnebøje ved fyret og ned mod vragene. Dette rev er det mindste og også det, som ligger dybest. Dybden varierer fra ca. 15 meter og op til 6 meter. Det andet rev er noget større og ligger i den sydlige ende af parken, med udgangspunkt fra juniorvraget og op mod de øvrige vrag. Dybden her ligger mellem 6 og 10 meter. For begge stenrev gælder det, at man skal passe på fiskeredskaber, især de garn, som desværre bliver sat for at fange hummer. Da hummeren er fredet i juli og august er det den periode med langt færrest garn. Se oversigtskortet under Dykning i SAP