Back to All Events

Generalforsamling

Fredag den 23. marts 2018 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i Salling Aqua Park. Generalforsamlingen bliver igen i år afholdt i Skivedyks lokaler på havnen i Skive.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmeoptæller.

3.      Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelse:

7.      Valg af første og anden suppleant.

8.      Valg af to revisorer.

9.      Eventuelt.

For de medlemmer, som har lyst, starter vi traditionen tro med muslingesuppe kl. 18.30

Earlier Event: January 12
Bestyrelsesmøde Skive
Later Event: March 15
Generalforsamling 2019