Back to All Events

Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i Skivedyks lokaler på Havnen i Skive fredag den 15. marts kl. 19.00 - 21.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af stemmeoptæller.

3.     Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.     Indkomne forslag.

6.     Valg af bestyrelse:

7.     Valg af første og anden suppleant.

8.     Valg af to revisorer.

9.     Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag

til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde

senest 30 dage før generalforsamlingen.

Earlier Event: March 23
Generalforsamling